ආරච්චිකට්ටුව කොට්ඨාසය තුළ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා බලපත්ර ලබා ගත් අයගේ නාම ලේඛනය
එළවලු , මාළු , මස් , පලතුරු , සිල්ලර වෙළඳසැලේ තොරතුරු
 
01 .එළවලු
 
 
 
vegi
 
 
 
 
02. කරවල සහා මාලූ
 
fish
 
 
 03.මස් සහ බේකරි නිෂ්පාදන
 
meat and others
 
 
 
04.සිල්ලර වෙළඳසැල් තොරතුරු
 
shop1
 
 
shop 2
 
 
05. Co -Op City 
 
coop
 
 
 
 
 
 
 !!!!!!!! ස්තුතියි !!!!!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ 73 වන ජාතික නිදහස් දිනය සැමරුම

 

2021.02.04

 

 

 

IMG 20210205 WA0003IMG 20210205 WA0006

 

 

IMG 20210205 WA0009

 

 

 IMG 20210205 WA0018

 

 

 

Stay Safe - Application 

 

Every one should register using this app for their details

 

 

english

ආපදා කළමනාකරණය 

 

 


1

 

ආරව්විකට්ටුව විජයකටුපොත වැව හා මහමාඑලිය වැව මේ වන විට වාන් දමමින් පවතී. ඒ හේතුවෙන් එම වැව් යටතේ වන මහමාඑලිය හා බෝගමුව හා විජයකටුපොත යන කුඹුරු යායවල අක්කර 300 ක් පමණ ජලයෙන් යටවී පවතී.
ජලය බැසයාම කඩිනම් කිරීම සඳහා පහිනි එබ ජලජ ශාක ඉවත් කිරීම අද දින ආරව්විකට්ටුව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා දිස්ත්රික් ආපදාකළමනාකරණ ඒකකයේ හා ඒකාබද්ධ ගොව් සංවිධානයේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.
34
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 

හෝටල් පාඨමාලා

 

 

අාරච්චිකට්ටුව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රැකියා අපේක්ෂිත දරුවන් සදහා අාරම්භ කරන ලද සංචාරක හෝටල් පාඨමාලාවේ ලිඛිත හා ප්රායෝගික පරීක්ෂණය ප්රා.ලේ.කාර්යාලයේ ශ්රවණාගාරයේදී 2020.08.19 දින විශේෂ අවස්තා.

4

 

සංචාරක හෝටල් ප්රායෝගික පුහුණුව ලබාගැනීම සදහා සම්බන්ධවන දුදරුවන් වෙනුවෙන් සුභාශිංසන එක් කල ප්රාදේශීය ලේකම් තුමා තම ඉලක්කයන් සදහා ළගාවීමට තමන් තුළ දැඩි කැපවීමක් හා අවශ්යතාවක් තිබිය යුතු බවත් එතුලින් රටට වැඩදායී පුරවැසියෙකු වීමට අදිටන් කරගත යුතු බවත් වැඩිදුරටත් සදහන් කලා..

2

 

 

 

 

 

 

 

 

collage 7

 

 

 

!!!!!  ස්තුතියි !!!!!

News & Events

05
Feb2021
indipendance day

indipendance day

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ 73 වන ජාතික...

Scroll To Top