අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

19
පෙබ2020

YOUTH Parliment Election 2020

YOUTH Parliment Election 2020   Please Registratin...

07
පෙබ2020
Indipendant Day

Indipendant Day

ප්‍රදාන මාර්ගය දෙපස පිරිසිදුකිරීමේ වැඩසටහන ( Cleaning of...

06
ජන2020
Newyear Celebration

Newyear Celebration

New Year 2020 Celebration   01/01/2020  ...

23
දෙසැ2019
Christmas Day

Christmas Day

  Christmas Day   2019/12/18    Christmas...

Scroll To Top