අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

09
සැප්2020
Hostel School

Hostel School

හෝටල් පාඨමාලා     අාරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

13
අගෝ2020
carrier guidance program

carrier guidance program

  වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන අනාගත රැකියා ලෝකයට...

20
ජූලි2020
ඉස්සන් ගොවිපොළ නිරීක්ෂණය

ඉස්සන් ගොවිපොළ නිරීක්ෂණය

  අංකුර සමාජ ව්‍යවසායකයෙකුගේ ඉස්සන් ගොවිපොළ නිරීක්ෂණය...

13
ජූලි2020

මැතිවරණ භාවිතය

මැතිවරණ භාවිතය සඳහා   පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් අංකය...

Scroll To Top