අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

27
මැයි2021
ආරච්චිකට්ටුව කොට්ඨාසය තුළ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගත් අයගේ නාම ලේඛනය

ආරච්චිකට්ටුව කොට්ඨාසය තුළ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගත් අයගේ නාම ලේඛනය

ආරච්චිකට්ටුව කොට්ඨාසය තුළ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා...

05
පෙබ2021
indipendance day

indipendance day

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ 73 වන ජාතික...

24
නොවැ2020
Disaster Management

Disaster Management

ආපදා කළමනාකරණය        ආරව්විකට්ටුව විජයකටුපොත...

12
නොවැ2020
Application COVID-19 Personal Registration

Application COVID-19 Personal Registration

    Stay Safe - Application   ...

Scroll To Top